logo GC
           
cursussen

 

       
 

 

Groep 1: cursussen in het kader van witruimte

Groep 2: themacursussen

Groep 3: workshops

Groep 4: ontmoetingen

 

module 1: Humanistisch cursief Alle cursussen kunnen onderverdeeld worden in 4 grote groepen;

Groep 1 :
cursussen in het kader van witruimte

De totale opleiding wordt gespreid over verschillende opeenvolgende modules die de cursist stap voor stap van een degelijk uitgewerkt standaard lettertype begeleidt naar een meer persoonlijk handschrift.
Elke module bestaat uit een reeks van meerdere lessen van 2 uur.

Deze standaard aanpak biedt tal van voordelen voor cursist en lesgever.
Door de omkadering van Belgische topkalligrafen krijgt de lesgever een professionele ondersteuning en geeft het de cursist een zekere garantie van deugdelijkheid.

De basislettertypes voor deze cursussen zijn het humanistisch cursief voor de kleine letters en een variant van de Romeinse Kapitalen voor de hoofdletters.
Lees meer hierover op www.witruimte.org rubriek: handelsmerk en cursussen.

To TOP to top

Groep 2 : themacursussen
 

Elke cursus bestaat uit een reeks van meerdere lessen van 2 uur.
Hier worden de verschillende lettertypes behandeld die de kalligrafiewereld rijk is.

Er kunnen ook thema’s behandeld worden zoals:  kaarten, boekbinden, kleurgebruik, ...

To TOP to top

Groep 3 : workshops
 
Een workshop bestaat uit één of meerdere dagen.
Hier wordt één thema behandeld of wordt er één lettertype of variant uitgewerkt.

To TOP to top

Groep 4 : ontmoetingen
 

Dit zijn creatieve lessen van 3 uur waarvoor per les kan ingeschreven worden. Normaal gezien kan de opdracht binnen de les afgerond worden.

Voor deelname moet je minstens één lettertype kennen.
Indien andere vereisten nodig zijn, staat dit erbij vermeld.

To TOP to top

Wens je het cursusaanbod te ontvangen neemt u best contact op.

 
     
     
 
 
 

 

| l e t t e r s i n m o t i o n | laatste update jan.2015 |                                                         combimaison.be